Klinisk effekt og sikkerhet

ArjoHuntleighs mål er å forsyne deg med klinisk aktuelle emner gjennom et omfattende utvalg av litteratur og studieveiledninger i form av opplæringsseanser, studiedager, interaktive nettbaserte programmer og kliniske testresultatbrosjyrer og sammendrag.