Behandlingssystemet for akutt pleie er laget for å dekke behovene ved øyeblikkelig behandling av bevegelseshemmede samt pleiernes behov.

Klinisk utprøvde og kostnadseffektive behandlinger gir positive lungeresultater og bidrar til å opprettholde hudens integritet.

En vesentlig lungekomplikasjon innen akutt pleie som påvirker pasientenes dødelighet og morbiditet, er utvikling av akutt respiratorisk stressyndrom (ARDS). ARDS er en svært skadelig betennelsessykdom i lungene, som kjennetegnes ved plutselig lungeødem og lungesvikt, vanligvis i forbindelse med andre akutte medisinske tilstander som følge av direkte eller indirekte skade.

(ARDSNET.org) Pasientdødelighet forbundet med ARDS er anslått til mellom 32 % og 45 %. (Gattinoni 2001) Kliniske betingelser som noen ganger forbindes med utvikling av ARDS omfatter følgende:

Direkte lungeskade (Ware 1994)

 • Lungebetennelse
 • Aspirering av mageinnhold
 • Inhaleringsskade
 • Nesten-drukning
 • Lungekontusjon
 • Fettemboli

Indirekte lungeskade (Ware 1994)

 • Sepsis
 • Alvorlig traume
 • Akutt pankreatitt
 • Kardiopulmonal bypass
 • Massive blodoverføringer
 • Medikamentoverdose

Som navnet antyder, er ARDS et syndrom, eller en tilstand som defineres av en gruppe tegn og symptomer. I 1994 etablerte den amerikansk-europeiske konsensuskonferansen om ARDS følgende universelle definisjoner ment for bruk i klinisk sammenheng og ved undersøkelser:

Akutt respiratorisk stressyndrom (Bernard 1994)

 • Akutt innsett
 • Oksygenisering: Deltrykk for arterielt oksygen til fraksjonelt inspirert oksygenkonsentrasjonsgrad < 200 mmHg (uavhengig av PEEP).
 • Bilaterale lungeinfiltrater på brystradiografi.
 • Lungearterie-kiletrykk < 18 mm Hg eller ingen kliniske bevis for hypertensjon i venstre hjerteforkammer.