Getinge-gruppen er en ledende internasjonal leverandør av utstyr og systemer som bidrar til bedre kvalitet og kostnadseffektivitet innen helse- og omsorgsektoren.

Getinge-gruppen er i rask utvikling både med hensyn til omsetning og kundetilbud. I dag har Getinge rundt 15 000 ansatte, over 100 egne salgsselskaper internasjonalt og 28 produksjonsanlegg i 9 land. I 2012 ble netto omsetning på 24,2 milliarder svenske kroner, og resultat før skatt ble 3,4 milliarder svenske kroner.

Siden gruppen ble notert på Stockholmsbørsen i 1993, har den hatt en årlig gjennomsnittsvekst i omsetningen på 14 prosent.

Gruppen er organisert i tre forretningsenheter: Medical systems, Extended care og Infection control.

De seneste årene har Getinge opplevd sterk ekspansjon i Nord-Amerika. Europa, som tidligere var gruppens dominerende marked, står i dag for mindre enn halvparten av den samlede omsetningen. Omsetning per geografisk område:

  • Vest-Europa 36 %
  • USA og Canada 32 %
  • Andre land 31 %